เข้าสู่ระบบ
ลำดับที่ หัวข้อ
2
ตารางการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 72 ณ โรงเรียนนายร้อยตารวจ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 21 พฤษภาคม 2553
3
ตารางหลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อพิจารณาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กอน.รุ่นที่ 18 สายปราบปราม (วิชาพื้นฐาน)
4
ตารางสอน หลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อพิจารณาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กอน.รุ่นที่ 19 สายธุรการ (วิชาเฉพาะ)
5
ตารางสอน หลักสูตร การฝึกอบรมดาบตำรวจหรือจ่าสิบตำรวจเพื่อพิจารณาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กอร.รุ่นที่ 20 สายธุรการ (วิชาเฉพาะ)
6
ตารางสอน หลักสูตร การฝึกอบรมดาบตำรวจหรือจ่าสิบตำรวจเพื่อพิจารณาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กอร.รุ่นที่ 19 (สายปราบปราม) (วิชาเฉพาะ)