- webboard เป็นช่องทางสื่อสารระหว่างผู้เข้าชมเว็บไซต์แล้วมีปัญหาสอบถามเกี่ยวกับ รร.นรต. ไม่ว่าเป็นเรื่องการรับสมัครเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ หรือ
เรื่องอื่น ๆ ที่สงสัย สามารถสอบถามได้โดยทาง รร.นรต.จะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบ ถามของท่าน ขอขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วม กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ ในการติดต่อ  
       
     
 
 
หัวข้อคำถาม : อยากทราบคะแนนสอบ เตรียมทหาร (ตร.) จะต้องทำยังไงครับ อนากรู้ว่า เราได้คะแนนเท่าไรอะไรแบบนี้อะครับ
คำถาม : อยากทราบว่า คะแนนที่เราสอบไปเมื่อ 6เมษา เหล่าตำรวจอะครับ เราสามาตรวจสอบคะแนนสอบได้ที่ไหนครับ อยากรู้มากครับ ต้องทำยังไง ช่วยตอบหน่อยครับ
ถามโดย :ทิวากร เมื่อ :19/8/2554 12:15:20
ตอบคำถาม : สามารถยื่นคำร้องต่อผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจได้ครับ จะส่งไปรษณีย์หรือมายื่นด้วยตนเองก็ได้ครับ
 
  31/8/2554 10:55:29