- webboard เป็นช่องทางสื่อสารระหว่างผู้เข้าชมเว็บไซต์แล้วมีปัญหาสอบถามเกี่ยวกับ รร.นรต. ไม่ว่าเป็นเรื่องการรับสมัครเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ หรือ
เรื่องอื่น ๆ ที่สงสัย สามารถสอบถามได้โดยทาง รร.นรต.จะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบ ถามของท่าน ขอขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วม กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ ในการติดต่อ  
       
     
 
 
หัวข้อคำถาม : ไม่เข้าใจคะ
คำถาม : กรอกใบสมัครไม่ได้เลยคะ ทำต้องกรุณาใช้ Internet explorer IE ในการสมัครเท่านั้น ไม่เข้าใจคะ แล้ว ต้องสมัครทาง Internet explorer IE อย่างไงคะ
ถามโดย :พีรภรณ์ บุตรทอง เมื่อ :25/1/2555 22:08:55
ตอบคำถาม : ใช่ครับ ต้อง IE เท่านั้นครับ
ลอง download ที่นี่ดูครับถ้ายังไม่มี http://windows.microsoft.com/th-TH/internet-explorer/downloads/ie
 
webmaster  26/1/2555 9:02:15