- webboard เป็นช่องทางสื่อสารระหว่างผู้เข้าชมเว็บไซต์แล้วมีปัญหาสอบถามเกี่ยวกับ รร.นรต. ไม่ว่าเป็นเรื่องการรับสมัครเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ หรือ
เรื่องอื่น ๆ ที่สงสัย สามารถสอบถามได้โดยทาง รร.นรต.จะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบ ถามของท่าน ขอขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วม กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ ในการติดต่อ  
       
     
 
 
หัวข้อคำถาม : จบป.ตรี สายเคมี
คำถาม : ถ้าดิฉันจบป.ตรี สาขาเคมี สามารถสอบเข้าเป็นตำรวจได้ไหมค่ะ
ถ้าเป็นได้ต้องสมัครที่ไหน อย่างไรค่ะ
ถามโดย :สุนิสา เมื่อ :2/5/2554 23:19:53
ตอบคำถาม : ติดตามรายละเอียดได้ที่ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษาครับ http://rcm.edupolice.org/
 
  3/5/2554 16:32:48