- webboard เป็นช่องทางสื่อสารระหว่างผู้เข้าชมเว็บไซต์แล้วมีปัญหาสอบถามเกี่ยวกับ รร.นรต. ไม่ว่าเป็นเรื่องการรับสมัครเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ หรือ
เรื่องอื่น ๆ ที่สงสัย สามารถสอบถามได้โดยทาง รร.นรต.จะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบ ถามของท่าน ขอขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วม กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ ในการติดต่อ  
       
     
 
 
หัวข้อคำถาม : แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจหญิงหาได้ที่ไหน
คำถาม : ขอคำแนะนำจากผู้รู้ และช่วยกรุณาตอบให้ด้วยครับ อยากได้ข้อสอบหรือแนวข้อสอบนายร้อยตำรวจหญิง ขอบคุณครับ
ถามโดย :สุวัฒน์ เพียรศึกษา เมื่อ :26/4/2554 21:40:15
ตอบคำถาม : ผู้ที่สมัครสอบ นรต.หญิง หลังจากชำระเงินแล้ว จะสามารถดาวน์โหลดข้อสอบเก่าได้ครับ (เฉพาะที่ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครสอบแล้วเท่านั้นครับ)
 
  27/4/2554 12:13:15