- webboard เป็นช่องทางสื่อสารระหว่างผู้เข้าชมเว็บไซต์แล้วมีปัญหาสอบถามเกี่ยวกับ รร.นรต. ไม่ว่าเป็นเรื่องการรับสมัครเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ หรือ
เรื่องอื่น ๆ ที่สงสัย สามารถสอบถามได้โดยทาง รร.นรต.จะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบ ถามของท่าน ขอขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วม กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ ในการติดต่อ  
       
     
 
 
หัวข้อคำถาม : การปริ้นใบสมัคร
คำถาม :

ปริ้นใบสมัครที่ไหน อย่างไรครับ

ถามโดย :สิทธานต์ ชำกรม เมื่อ :13/2/2554 13:12:26
ตอบคำถาม : สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.rpca-admission.com จากนั้นทำการสมัคร เมื่อเสร็จเรียบร้อยจะสามารถพิมพ์ใบสมัครและใบชำระเงินได้จากเว็บดังกล่าว แล้วนำไปจ่ายเงินที่ ธ.กรุงไทย ทุกสาขา
 
admin2  14/2/2554 8:56:55