- webboard เป็นช่องทางสื่อสารระหว่างผู้เข้าชมเว็บไซต์แล้วมีปัญหาสอบถามเกี่ยวกับ รร.นรต. ไม่ว่าเป็นเรื่องการรับสมัครเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ หรือ
เรื่องอื่น ๆ ที่สงสัย สามารถสอบถามได้โดยทาง รร.นรต.จะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบ ถามของท่าน ขอขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วม กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ ในการติดต่อ  
       
     
 
 
หัวข้อคำถาม : รับทุกแผนการเรียนหรือเปล่า
คำถาม : อยากทราบว่าการรับสมัครนายร้อยตำรวจหญิงวุฒิ ม.6 รับทุกแผนการเรียนหรือเปล่าคะ??? หรือรับเฉพาะสายวิท-คณิต (เพราะมีสอบ ฟิสิก-เคมี)
ถามโดย :อรอุมา เมื่อ :2/10/2555 22:55:22
ตอบคำถาม : รับม.6 ทุกแผนการเรียนครับ รวมทั้งเทียบเท่า (กศน.) ม.6 ด้วยครับ
 
webmaster  11/10/2555 11:57:38