โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
90 หมู่ 7 ตำบลสามพราน
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทรศัพท์ +663-431-2009 หมายเลขโทรสาร +663-431-1106


แผนที่เดินทางมายังโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

Google Map