...คุณธรรมแห่งความสามัคคีนี้มีความสำคัญมาก หมายความว่าทุกคนทำหน้าที่ของตนด้วยความตั้งใจจริงและด้วยน้ำใจที่จะสร้างสรรค์ไม่ทำลาย
ประเทศไทยจึงจะอยู่ได้ และแต่ละคนจึงจะอาศัยแผ่นดินได้และมีความมั่นคงความสุขความก้าวหน้าได้

ประเทศไทยนั้น ได้กล่าวแล้วว่า เปรียบเทียบกับประเทศอื่น มีโชคดี เพราะว่าอยู่ได้อย่างนี้ เพราะมีสามัคคีธรรม ก็ขอให้รักษาความสามัคคีธรรมให้ดีให้จงหนัก
มีอะไรที่ขุ่นเคืองจิตใจบ้างก็ขอให้อดทน มีความเหน็ดเหนื่อยหรือความท้อใจบ้างก็ขอให้ขจัด และใช้ความสามารถความรู้ของแต่ละฝ่ายในหน้าที่ของตน
ทำให้หน้าที่เจริญรุ่งเรืองและสอดคล้องกัน เราจะสามารถรักษาความดีความเจริญและความเป็นเอกราชของประเทศได้...

พระราชดำรัส พระราชทานในงานราชอุทยานสโมสร ณ สวนศิวาลัย วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔